Cách Nhận Code 8US Games

  • Bước 1: Liên kết tài khoản
    Để liên kết tài khoản bạn bấm nút Đăng nhập bằng tài khoản Google bên dưới.
  • Bước 2: Nhận code
    Khi bạn đã kết nối tài khoản thành công, code của bạn đã sẵn sàng. Để nhận code, hãy nhấp vào link sau: Bạn cần đăng nhập trước để hiện thị đường dẫn Mã của bạn sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong bài viết. Mã code của bạn sẽ được hiển thị giống như hình dưới đây
CODE TÂN THỦ